Embassy’s Staffs

EMBASSY OF VIETNAM IN ISRAEL

 

 The Embassy of Socialist Republic of Vietnam to Israel

Address: 4th floor, Beit Asia, 4 Weizman, Tel Aviv, Israel
Tel : (972) 36966304, (972) 36966311; Fax: 36966243
Email: vnembassy.il@mofa.gov.vn, vnembassy.il@gmail.com
Website: vietnamembassy-israel.org
 
Commercial Counsellor‘s Office
Address : 72 Heh Biyar, Tel Aviv, Israel
Tel : (972) 774252072

Defense Attaché Office
Address : 43 Moshe Sharet, Ramat Gan, Israel
Tel : (972) 35528690; Fax: 35529110

Office of Science and Technology Division
Address : 4th floor, Beit Asia, 4 Weizman, Tel Aviv, Israel
Tel : (972) 37160153

Office Resident Office Vietnam News Agency
Address : 202 Hayarkon, Tel Aviv, Israel
Tel : (972) 775348630; Fax: 774812994
Email: vnaisr@gmail.com

Hotline : (972) 543483303

List of diplomats and heads of department:

Full Name Position Tel
Tạ Duy Chính Ambassador 36966304 Ext. 102
Đặng Bảo Châu Bí thư thứ nhất, người thứ hai (phụ trách phòng lãnh sự) 36966304 Ext. 103
Nguyễn Việt Hải Tham tán thương mại 774252072
Nguyễn Văn Thanh Bí thư thứ nhất (phụ trách công tác cộng đồng, nghiên cứu) 36966304 Ext. 107
Lê Văn Châu Bí thư thứ hai (phụ trách lễ tân, báo chí, nghiên cứu) 36966304 Ext. 108
Trần Văn Khương Bí thư thứ hai 36966304
Đỗ Văn Đáng Tùy viên Quốc phòng 35228690
Lê Đại Hòa Trợ lý Tùy viên Quốc phòng 35228690
Nguyễn Bình Thuận Bí thư thứ nhất, Trưởng bộ phận KHCN 37160152
Trần Hiếu Trung Bí thư thứ hai (KHCN) 37160153
Hoàng Ngọc Đỉnh Bí thư thứ hai (KHCN) 37160153
Bùi Quang Hoàn Trưởng CQ thường trú TTXVN 775348630