Cán Bộ Đại Sứ Quán

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI IXRAEN
Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ix-ra-en

 

Address: 4th floor, Beit Asia, 4 Weizman, Tel Aviv, Israel
Tel : (972) 36966304, (972) 36966311; Fax: 36966243
Email: vnembassy.il@mofa.gov.vn, vnembassy.il@gmail.com
Website: vietnamembassy-israel.org
 
Văn phòng Tham tán Thương mại
Address : 72 Heh Biyar, Tel Aviv, Israel
Tel : (972) 774252072

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng
Address : 43 Moshe Sharet, Ramat Gan, Israel
Tel : (972) 35528690; Fax: 35529110

Văn phòng Bộ phận Khoa học Công nghệ
Address : 4th floor, Beit Asia, 4 Weizman, Tel Aviv, Israel
Tel : (972) 37160153

Văn phòng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam
Address : 202 Hayarkon, Tel Aviv, Israel
Tel : (972) 775348630; Fax: 774812994
Email: vnaisr@gmail.com

Hotline : (972) 543483303

Danh sách cán bộ ngoại giao và trưởng các bộ phận:

Họ và tên Chức vụ ĐTCQ
Cao Trần Quốc Hải Đại sứ 36966304 Ext. 102
Nguyễn Việt Hải Tham tán Thương mại 774252072
Nguyễn Văn Thanh Bí thư thứ nhất (phụ trách công tác cộng đồng, nghiên cứu) 36966304 Ext. 107
Vũ Sơn Tùng Bí thư thứ ba (phụ trách chính trị, lãnh sự, nghiên cứu) 36966304 Ext. 103
Nguyễn Kim Yến Bí thư thứ hai, lãnh sự 36966304
Trần Hà Ly Tuỳ viên (phụ trách ngoại giao kinh tế, lễ tân, báo chí) 36966304 Ext. 108
Vũ Thành Trung Nhân viên 36966304 Ext. 108
Chu Hoàng Điệp Nhân viên 36966304 Ext. 109
Đỗ Văn Đáng Tùy viên Quốc phòng 35228690
Lê Đại Hòa Trợ lý Tùy viên Quốc phòng 35228690
Nguyễn Bình Thuận Bí thư thứ nhất, Trưởng bộ phận KHCN 37160152
Mai Tiến Dũng Bí thư thứ hai (KHCN) 37160153
Hoàng Ngọc Đỉnh Bí thư thứ hai (KHCN) 37160153
Bùi Quang Hoàn Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN 775348630
Trần Trung Kiên Phóng viên (TTXVN) 775348630
Vũ Khắc Hiếu Phóng viên (TTXVN) 775348630​