Đại sứ Việt Nam tại Nhà nước I-xra-en Cao Trần Quốc Hải trình Quốc thư lên Tổng thống Nhà nước I-xra-en Rêu-vên Ríp-lin

Đại sứ Việt Nam tại Nhà nước I-xra-en Cao Trần Quốc Hải trình Quốc thư lên Tổng thống Nhà nước I-xra-en Rêu-vên Ríp-lin

Ngày 1/2/2015, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước I-xra-en Cao Trần Quốc Hải đã trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống Nhà nước I-xra-en Rêu-vên Ríp-lin.

Tại buổi tiếp Đại sứ sau Lễ trình Thư Ủy nhiệm, Tổng thống Rêu-vên Ríp-lin nhiệt liệt hoan nghênh Đại sứ Cao Trần Quốc Hải được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại I-xra-en, khẳng định Nhà nước I-xra-en sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình. Tổng thống Rêu-vên Ríp-lin cũng dành những lời tốt đẹp bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh anh dũng vì độc lập dân tộc, đánh giá cao tính năng động, sáng tạo của nhân dân Việt Nam cũng như những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng thống bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp, hiệu quả của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và I-xra-en; khẳng định I-xra-en coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam và tin tưởng rằng hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục, đào tạo… sẽ ngày càng phát triển, mở rộng, đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng thống nhờ Đại sứ chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị Lãnh đạo Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Nhà nước I-xra-en Cao Trần Quốc Hải trình Quốc thư lên Tổng thống Nhà nước I-xra-en Rêu-vên Ríp-lin
Đại sứ Việt Nam tại Nhà nước I-xra-en Cao Trần Quốc Hải trình Quốc thư lên Tổng thống Nhà nước I-xra-en Rêu-vên Ríp-lin

Đại sứ Cao Trần Quốc Hải bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ Đại sứ Việt Nam tại Nhà nước I-xra-en. Đại sứ thông báo với Tổng thống về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; giới thiệu một số thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua; nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với I-xra-en trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Cao Trần Quốc Hải khẳng định sẽ phấn đấu hết sức mình để thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ đã chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Tổng thống Rêu-vên Ríp-lin và nhân dân I-xra-en.
Sau buổi lễ trình Thư Ủy nhiệm, Đại sứ Cao Trần Quốc Hải đã dự Lễ vinh danh cùng với Đại sứ Áo, Đại sứ Cốt-xta Ri-ca, Đại sứ Môn-đô-va và Đại sứ Hà Lan, là những Đại sứ cùng trình Thư Ủy nhiệm đợt này. Tham dự lễ vinh danh có đại diện của Văn phòng Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Ngoại giao đoàn, nhóm các Đại sứ châu Á  và các tổ chức quốc tế tại Nhà nước I-xra-en”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *